Booking betingelser og betaling

Amazing Crete Travel er et dansk registreret firma med cvr. nummer 26056802, Amazing Crete Ferie siden 1999.

Særlige Corona afbestillingsregler for alle vores ferieboliger -hoteller.

Hvis din ferie – ferie annulleres på grund af regerings-restriktioner i Grækenland eller Danmark. Vil du være i stand til at ombooke til senere i 2021 eller til næste år.

Amazing Crete Travel – Bookingbetingelser:

Amazing Crete Holiday booker feriebolig i de hoteller, lejligheder, villaer der er omfattet af vores program.

Som et minimum skal der bookes for 3 dage. Mange steder er det et krav at der bookes for 1 uge eller mere i juli, august og en del steder også i september. Hvor der er tale om rabat, skal der normalt bookes for minimum 1 uge for at rabatten gælder. Hvis en booking er på mere end 1 måned tilbyder vi som regel en rabat, undtaget herfra kan være bookinger nogen steder i højsæsonen juli, august og nogen steder september.

Undtagelser: Vi kan booke for mindre end 3 dage et sted, hvis der er tale om en kombination af forskellige ferieboliger/bookinger. Ved bookinger for mindre end 4 dage betinger vi os ret til at opkræve det fulde beløb på booking tidspunktet.

Bookingbetingelser 

1. Aftale: Der er indgået aftale mellem Dem og Amazing Crete Travel, når vi har sendt en bookingbekræftelse og har modtaget Deres depositum.

2. Betaling: For at vi kan bekræfte bookningen, skal der betales et depositum. Se nedenfor om refusion.
Restbeløbet skal betales på det tidspunkt vi oplyser i booking bekræftelsen enten 4 – 6 uger før jeres ankomst eller direkte til ejeren af ferieboligen, når I ankommer.

Betaling til Amazing Crete kan ske via vores dobbelt sikre online betalings system eller via bank overførelse.

3. Afbestillingsforsikring: Vi vil stærkt anbefale, at der tegnes en afbestillingsforsikring. Denne bør dække afbestilling i tilfælde af sygdom eller død i gruppen af rejsende eller i Deres nærmeste familie.

4. Ferieboligen: Booking af feriebolig gælder kun for det antal personer, der er nævnt i bookingbekræftelsen på bookingtidspunktet. Hvis De senere ønsker at tilføje flere personer, bedes De kontakte os, så vi kan tilføje disse i bookingen og beregne evt. ekstra omkostninger.
Boligen er normalt til disposition mellem kl. 14.00 og 17.00 på ankomstdagen, og De bedes venligst forlade den senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Hvis De har andre behov, bedes De kontakte os om det, så vi evt. kan aftale andet, bemærk at tidligere ankomst og senere afrejse mange steder koster ekstra. Tidligere ankomst og senere afrejse kan kun lade sig gøre, hvis boligen er til rådighed.
I lejen er inkluderet elektricitet, sengelinned, håndklæder (ikke til strand og pool brug) og rengøring. Rengøring hver 3 eller 4 dag og samtidig skift af sengetøj og håndklæder. Nogle steder oftere.

Ansvar

Hvis De forårsager skader på noget i ferieboligen, bør De kontakte os, så vi kan afklare et evt. erstatningsspørgsmål med ejeren inden Deres afrejse. Vi forbeholder os ret til at rejse krav om erstatning for skader, der bliver rapporteret eller opdaget efter Deres afrejse.

Hvis vi mod al forventning ikke kan anvise den bookede feriebolig, forbeholder vi os ret til at anvise en tilsvarende bolig med samme standard.

”Amazing Crete gør opmærksom på, at kunden altid er forpligtet til at efterleve ordensreglementer, henstillinger mm, der er gældende for den pågældende indkvartering. I modsat fald (og ved gentagne tilsidesættelse heraf) vil det kunne medføre bortvisning, såfremt det af Amazing Crete eller dennes underleverandører skønnes, at den pågældende adfærd er til fare eller gene for andre, der opholder sig på stedet eller i nærheden heraf. Amazing Crete vil i sådanne situationer ikke kunne blive mødt med nogle krav i den forbindelse, eftersom bortvisningen beror på kundens manglende efterlevelse af sine forpligtelser.”

5. Afbestilling: Vi vil bede Dem meddele os evt. afbestilling, gerne via e-mail. Vi har følgende regler for afbestilling:
Depositum refunderes, hvis afbestilling ligger inden for 14 dage af booking. Derefter refunderes depositum ikke.
Restbeløbet refunderes ikke når det er betalt.

Når restbetaling skal ske på ankomst tidspunktet gælder følgende regler:

I skal meddele jeres ankomst oplysninger og bekræfte jeres ankomst minimum 14 dage før ankomst. Ejeren af ferie-boligen har ret til at aflyse reservation, hvis vi ikke modtager disse informationer min. 14 dage før ankomst. Kontakt os venligst hvis denne betingelse volder jer problemer af en eller anden årsag. Som en service vil vi normalt skrive til jer ca. 3 uger før ankomst.

Man kan sikre sig mod at miste sine penge ved sygdom og andet ved at tegne afbestillingsforsikring. Her vil forsikringsbetingelserne gælde, og normalt vil hele beløbet refunderes, hvis årsagen til afbestillingen er omfattet af forsikringsbetingelserne. Vi kan tilbyde afbestillings- eller rejseforsikring via Gouda.

6. Vores Ansvar: Deres booking er også omfattet af betingelser og vilkår fra andre firmaer og personer end Amazing Crete Travel. Disse leverer service og feriebolig til Amazing Crete. Vi har sikret os på alle tænkelige måder, at vores boliger og information lever op til det, der bliver lovet. Men da vi leverer service, boliger gennem tredjemand, kan der forekomme ændringer, som vi ikke er ansvarlige for. Hvis der opstår ændringer, som vurderes at få indflydelse på Deres ferie, vil vi gøre vores yderste for, at De får meddelelse så hurtigt som muligt. Vi kan ikke påtage os ansvar for forhold, der skyldes krig, trussel om krig, optøjer, terrorisme, strejker, naturkatastrofer, lovændringer eller lovindgreb, lukning af lufthavne eller andre begivenheder uden for vor kontrol. Vi er heller ikke ansvarlige for fejl ved offentlige anlæg eller for forstyrrelser og ubehageligheder på grund af byggerier, som udføres i nærheden af Deres feriebolig, og som vi eller udlejer ingen indflydelse har på.

7. Klager: Deres feries succes er af yderste vigtighed for os. I tilfælde af at De har grund til klage, skal dette meddeles vores repræsentant på Kreta så hurtigt som muligt, så vi og vores leverandør har mulighed for at rette op på forholdet. Kontakt til vores repræsentant på stedet fremgår af den voucher, der vil blive tilsendt inden Deres afrejse. Vi har ikke mulighed for at gøre noget ved problemer, som vi ikke har kendskab til.

8. Betingelser: Accept af vilkårene i denne aftale gælder alle deltagere i rejsen.

9. Amazing Crete opkræver et ændrings gebyr på 25 Euro / 190 DKK ved ændringer i eksisterende bookinger, som medfører yderlig administration.

10. Amazing Crete Travel is registered i Danmark med CVR 26056802